*

Świadczymy profesjonalne usługi w zakresie:
  • Doradztwa podatkowego i finansowego
  • Księgowości i rachunkowości zarządczej
  • Płac i ubezpieczeń społecznych
  • Raportów rocznych według polskich i międzynarodowych standardów rachunkowości
  • Sporządzania deklaracji i innych dokumentów do ZUS-u, Urzędów Skarbowych oraz GUS-u.